Conjugação do verbo "sheen" em Inglês

Verbo:
Infinitive
to sheen
Participle
sheened
Gerund
sheening
SIMPLE FORMS
Pronouns
Present
Perfect
Past Perfect or
Pluperfect
I sheen have sheened had sheened
you sheen have sheened had sheened
he / she / it sheens has sheened had sheened
we sheen have sheened had sheened
you sheen have sheened had sheened
they sheen have sheened had sheened
Pronouns
Past
Future
Future Perfect
I sheened will sheen will have sheened
you sheened will sheen will have sheened
he / she / it sheened will sheen will have sheened
we sheened will sheen will have sheened
you sheened will sheen will have sheened
they sheened will sheen will have sheened
COMPOUNDS (CONTINUOUS) FORMS
Pronouns
Present
Perfect
Past Perfect or
Pluperfect
I am sheening have been sheening had been sheening
you are sheening have been sheening had been sheening
he / she / it is sheening has been sheening had been sheening
we are sheening have been sheening had been sheening
you are sheening have been sheening had been sheening
they are sheening have been sheening had been sheening
Pronouns
Past
Future
Future Perfect
I was sheening will be sheening will have been sheening
you were sheening will be sheening will have been sheening
he / she / it was sheening will be sheening will have been sheening
we were sheening will be sheening will have been sheening
you were sheening will be sheening will have been sheening
they were sheening will be sheening will have been sheening
SIMPLE FORMS
Pronouns
Present
Perfect
I would sheen would have sheened
you would sheen would have sheened
he / she / it would sheen would have sheened
we would sheen would have sheened
you would sheen would have sheened
they would sheen would have sheened
COMPOUNDS (CONTINUOUS) FORMS
Pronouns
Present
Perfect
I would be sheening would have been sheening
you would be sheening would have been sheening
he / she / it would be sheening would have been sheening
we would be sheening would have been sheening
you would be sheening would have been sheening
they would be sheening would have been sheening
Pronouns
Present
Perfect
I sheen have sheened
you sheen have sheened
he / she / it sheen have sheened
we sheen have sheened
you sheen have sheened
they sheen have sheened
Pronouns
Imperfect
Past Perfect (PluPerfect)
I sheened had sheened
you sheened had sheened
he / she / it sheened had sheened
we sheened had sheened
you sheened had sheened
they sheened had sheened
Pronouns
Imperative
you sheen
we let's sheen
you sheen